Prelucrarea datelor cu caracter personal

In scopul desfasurarii activitatii sale si a indeplinirii comenzilor, SC Fitness Land S.R.L. (WellnessTech) proceseaza date cu caracter personal. Acestea sunt prelucrate in conformitate cu Regulamentul european UE nr.679/2016 (GDPR).

Conform cerintelor Regulamentului european UE 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Wellness Tech are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Pentru realizarea activitatii specifice obiectului sau de activitate si pentru prestarea serviciilor oferite de catre societatea SC Fitness Land S.R.L. prin intermediul site-ul www.wellnesstech.ro, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

 • nume si prenume,
 • adresa (domiciliu/resedinta),
 • telefon/fax,
 • e-mail,
 • informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit site-ul),
 • informatii care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor.

Pentru desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate, a activitati de promovare a serviciilor furnizate de Wellness Tech, de desfasurarea a companiilor promotionale, de transmiterea de buletine informative si newslettere, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorilor si clientilor Wellness Tech, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

 • nume si prenume,
 • data si locul nasterii,
 • telefon/fax,
 • e-mail,
 • adresa (domiciliu/resedinta,
 • comportament comercial.

De asemenea, in cadrul campaniilor promotionale, pentru identificarea castigatorilor, pot fi prelucrate date cu caracter personal constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate.

Scopul colectarii datelor este:

 • informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe wellnesstech.ro,
 • informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor,
 • evaluarea produselor si serviciilor oferite,
 • activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul wellnesstech.ro in urmatoarele scopuri:

 • facturarii produselor/serviciilor comandate de catre dumneavoastra;
 • livrarii acestora;
 • efectuarii platii online.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul societatii comerciale SC Fitness Land S.R.L. Aceste date pot fi dezvaluite urmatoarelor categorii de destinatari:

 • furnizori servicii de plata online
 • furnizori servicii de IT
 • furnizor analiza trafic site (Google Analytics)
 • furnizori servicii de curierat

Durata prelucrarii datelor cu character personal va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a persoanei vizate, in conformitate cu prevederile Art.15/ Alin.2 din Regulamentul UE 679/2016. Wellness Tech poate stoca date cu caracter personal pe durata determinata de lege, in scop probatoriu si de arhivare, precum si pentru realizarea de activitate de statistica, efectuarea de cercetare si studii de piata, administrarea conturilor clientilor.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Prin citirea prezentei politici de prelucrare a datelor si bifarea aferenta casutelor puse la dispozitia clientilor la sfarsitul formularului de creare de cont si/sau de comanda, acestia iau la la cunostinta de faptul ca societatea SC Fitness Land S.R.L. garanteaza acestora drepturile prevazute de legea aplicabila, respectiv:

 • dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal furnizate;
 • dreptul de interventie al persoanei vizate asupra datelor sale cu caracter personal;
 • dreptul persoanei vizate de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor sale personale;
 • dreptul persoanei vizate de a solicita rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii;
 • dreptul persoanei vizate de a se adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari prevederilor legale aplicabile datelor personale.

Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi trimitand o notificare pe adresa societatii SC Fitness Land S.R.L. sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.wellnesstech.ro.

Persoana vizata poate sa se opuna oricand si fara nicio justificare, prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari pe adresa societatii SC Fitness Land S.R.L. sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.wellnesstech.ro.

La finalizarea operatiunilor de prelucrare al datelor cu caracter personale, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice, care are obligatia de respectare a legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite In scopuri similare cu cele prevazute in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

De asemenea, daca datele personale colectate de Wellness Tech sunt incorecte, acestea vor fi actualizate la cererea expresa a candidatului.

In cazul in care o persoana vizata s-a abonat la newsletter-urile Wellness Tech, acesta se poate dezabona oricând dand clic pe link-ul “Dezabonare” inclus in fiecare newsletter.